Alles over VEFA, of hoe U succesvol een woning op plan koopt

Een woning kopen op plan zit in de lift bij mensen die op zoek zijn naar hun droomwoning. VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) is een optie die heel wat voordelen biedt tegenover enkele nadelen. Heeft U deze optie al overwogen? Lees in dit artikel hoe een verkoop in zijn werk gaat ingeval van een woning die pas in de toekomst zal opgeleverd worden. We zetten de voor- en nadelen voor U op een rijtje!

Wat betekent VEFA?

VEFA staat voor ‘la vente en l’état futur d’achèvement’. Het gaat om een klassieke transactie in onroerend goed tussen een koper en verkoper. Bij dit type transacties is het belangrijkste kenmerk dat de koper het onroerend goed koopt op plan. Hierbij wordt hij eerst de eigenaar van het stuk grond waarop de woning komt. Naargelang van de vordering van de werken, wordt hij/zij ook eigenaar van het onroerend goed dat er gebouwd wordt. De betaling gebeurt in verschillende schijven. Het is ook mogelijk een zogenaamd ‘reserveringscontract’ af te sluiten. Dit houdt in dat U het onroerend goed reserveert, maar U nog het recht heeft te herroepen vóór de ondertekening van het definitieve contract. U kan onder dit regime zowel een appartement als een individueel huis kopen. De koper geniet hierbij van heel wat voordelen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de nieuwbouw naar persoonlijke smaak te laten uitvoeren, maar ook om staatssteun ten behoeve van de investering te genieten. De promotor zélf financiert het gebouw aan de hand van de betalingsschijven.

Het reserveringscontract

Ook al is dit type contract niet verplicht, raden we het U sterk aan. Het omschrijft de details volgens dewelke de koper en de promotor tot een akkoord komen, en het bevat de verkoop modaliteiten (termijnen, afwerkingsgraad, enz.). Dit type contract verplicht de promotor een woning te reserveren voor de koper binnen het aanbod van wat in aanbouw is. Dit contract kan op twee manieren ondertekend worden: • Voor de notaris: die zal de geldigheid van het contract nagaan, en de nodige stukken verzamelen met het oog op een definitief contract; of • Onderhands: tussen de koper en de promotor. In het merendeel van de gevallen stort de koper een borgsom op het moment dat het reserveringscontract wordt ondertekend. Deze som kan maximaal 5% van de verkoopprijs bedragen als de verkoop binnen het jaar plaats heeft; en 2% van de verkoopprijs als men tussen de één en twee jaar moet wachten om eigenaar te kunnen worden. Er wordt niets aangerekend als er meer dan twee jaar wachttijd is.

scott graham OQMZwNd3ThU unsplash

Het definitieve verkoopcontract

Dit contract maakt van de koper de definitieve eigenaar, zowel van de grond als van de woning die erop gebouwd zal worden. Het wordt voor een notaris ondertekend. Deze juridische daad is mogelijk vanaf het moment dat alle details in verband met de vooruitgang en oplevering van de bouwwerken gekend zijn en in het contract vermeld kunnen worden. De koper moet dit contract tenminste een maand vóór het ondertekenen van het contract bij de notaris ontvangen, zodat hij/zij voldoende tijd heeft om rustig alles na te lezen en eventuele wijzigingen te suggereren.

Kan de koper afzien van het contract?

Iemand die een woning op plan koopt heeft de mogelijkheid zich terug te trekken als hij/zij een reserveringscontract ondertekent. Hij/zij heeft dan tien dagen bedenktijd om al dan niet de verbintenis aan te gaan. Ingeval hij/zij afziet van het contract, dan moet dit handgeschreven per post naar de promotor gestuurd worden via aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Op die manier kan hij/zij de gestorte borgsom terugkrijgen binnen een periode van maximaal drie maanden. Als geen reserveringscontract werd ondertekend, dan zal de koper toch nog kunnen afzien van het contract binnen de 10 dagen na de verkoop. Tot slot bestaat er ook een mogelijkheid om te allen tijde af te zien van het contract als het onroerend goed niet beantwoordt aan de details van het initiële contract (bv te groot prijsverschil, andere materialen dan de beloofde, enz.).

Oplevering van een woning op plan

De dag waarop de sleutels overhandigd worden is een symbolische dag voor de koper. U wacht misschien op dit moment sinds jaren; maar laat U niet meesleuren door uw enthousiasme! Controleer of het interieur van de woning overeenstemt met wat was afgesproken met de promotor: de oppervlakte van de kamers, de afwerking, de verdeling van inbouwkasten, de gebruikte materialen… Als U meent dat er tekortkomingen zijn tegenover de verkoopovereenkomst die U hebt ondertekend, dan kan U bezwaar maken en uw laatste storting door de notaris laten blokkeren, zodat de promotor zijn overeenkomst nakomt. U beschikt over een maand vanaf de datum van de oplevering om eventuele gebreken vast te stellen, en deze moeten door de promotor verplicht aangepast/hersteld worden binnen de twaalf maanden.

Hoe gebeurt de betaling?

De wetgeving is zeer strikt als het over de betaling van een woning op plan gaat. De betaling gebeurt in schijven naargelang van de vordering van de werken. U zal op uw verkoopcontract de totale som van het onroerend goed aantreffen, alsook de verschillende fasen waar U zal gevraagd worden een schijf te storten Op de dag dat U een woning reserveert, zal U eerst een borgsom moeten betalen, en dan zullen drie schijven van ongeveer 30% van de totale prijs gestort moeten worden volgens de vorderingen van de bouwwerken. Het saldo wordt betaald bij de oplevering. De spreiding van deze bedragen wordt ook opgenomen in het reserveringscontract.

sebastian herrmann NbtIDoFKGO8 unsplash

Voordelen en nadelen van VEFA

Voordelen van VEFA

  • Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst: • Een woning die bij U past: door een woning op plan te kopen, kan U de afwerking van uw toekomstige woning kiezen, de verdeling van de inbouwkasten, de dressings, de kleur van de tegels, details over het keukeneiland, … Als U over geen te ruim budget beschikt, kan U voor een sobere aanpak gaan.
  • Lagere notariskosten: Bij de aankoop van nieuwbouw zijn de notariskosten lager dan voor een bestaande woning. Reken op 2 à 3 % van de globale prijs voor een woning op plan (VEFA) tegenover 7% voor een bestaande woning.
  • Besparen op energiekosten: nieuwbouw dient aan de bestaande energienormen te voldoen en beschikken dus over een excellente isolatie, waardoor uw elektriciteitsfactuur lager zal zijn. De wetgeving van 2012 garandeert in dat verband een verbruik van slechts 50 kWh per jaar. Zodra de nieuwe thermische norm van toepassing zal zijn met RT 2020 zal U nog meer besparingen kunnen doen.
  • • Lenen zonder interest: als eerste bewoner van het onroerend goed krijgt U heel wat steun om uw investering in nieuwbouw te helpen financieren Naargelang van de zone waar U uw aankoop doet, kan U zelfs van een lening zonder interest genieten. Sommige gemeenten bieden ook specifieke hulp bij de aankoop van nieuwbouw.
  • Minder belastingen dankzij de wet Pinel: deze wet voorziet erin dat als U nieuwbouw koopt en U zich verbindt om uw onroerend goed te verhuren voor 6, 9 of 12 jaar, U een deel van de aankoopprijs kan terugkrijgen. Deze wet werd verlengd tot 2021.
  • • U geniet van een aantal bouwgaranties: nadat U de woning heeft gekocht, geniet U van een garantie ingeval van verborgen gebreken Via de garantie van de perfecte voltooiing is de promotor verplicht om alle eventuele beschadigingen aan de woning die binnen het jaar aan het licht komen, te herstellen. Via de tienjarige aansprakelijkheid moet deze ook alle constructiefouten gedurende tien jaar na de aankoop herstellen. De voltooiingswaarborg beschermt trouwens de koper voor het geval de werken niet afgerond zouden worden.
  • • Veilig betalen: U betaalt uw woning naarmate de werken vorderen. Zo bent U zelf getuige van de vooruitgang van de bouw van uw eigendom.

Mogelijke nadelen bij aankoop van vastgoed op plan

  • • De opleveringstermijn kan variëren. Over het algemeen wacht U op het einde van de werken vooraleer U het gebouw gaat bewonen. Het gebeurt echter soms dat werven door onvoorziene omstandigheden later opleveren. Daarom legt U best in een contract de voorlopige datum van oplevering vast. Indien nodig kan die nog aangepast worden.
  • • De prijs van nieuwbouw ligt doorgaans hogerdan de prijs voor een bestaande woning. Dit geldt ook voor de aankoop van een woning op plan. Vergeet echter in deze context niet dat U met een nieuwbouwproject op de langere termijn heel wat aan energiekosten zal besparen.

Wil je meer informatie?

Aarzel niet om het contactformulier in te vullen, wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

Gidsen die ook voor u van belang kunnen zijn