Investeren in LMNP: statuut, voorwaarden en voordelen

LMNP is een statuut dat toegekend wordt aan eigenaars die hun vastgoed gemeubeld verhuren, en is voorbehouden aan Franse belastingplichtigen. Het gaat dus in de eerste plaats om een statuut, en niet zozeer om een regeling om minder belasting te betalen

Maar let op: om in LMNP te kunnen investeren en van de fiscale voordelen te kunnen genieten, zal U moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Wenst U te weten of LMNP iets voor U zou kunnen zijn?

In dit artikel vindt U alles wat U moet weten over het statuut, de voorwaarden om in aanmerking te komen, en de talrijke voordelen om een gemeubeld vastgoed te verhuren in het regime LMNP.

Goed om weten: De fiscale voordelen vermeld in dit artikel zijn voorbehouden aan belastingplichtigen met een fiscale woonplaats in Frankrijk.

Wat is het statuut van LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel)?

Definitie

De verhuurder van een gemeubeld vastgoed kan genieten van het statuut van LMNP vanaf het moment dat zijn/haar jaarlijkse huurinkomsten:

 • Lager zijn dan 23.000 euro;
 • Beneden de 50% van de gezamenlijke beroepsinkomsten van het gezin liggen.

Boven deze bedragen zal U het statuut dragen van Loueur en Meublé Professionnel (LMP, professionele verhuurder van gemeubeld vastgoed).

Fiscaliteit

Op fiscaal vlak wordt de verhuur van een gemeubeld vastgoed vaak gelinkt aan een commerciële activiteit. Als particuliere verhuurder kan U echter ook gemeubelde logies aanbieden, wat U het specifieke statuut van Loueur en Meublé Non Professionnel zal geven.

In tegenstelling tot verhuur van leegstaande logies, waar de huurgelden geklasseerd worden als inkomsten uit onroerend goed, vallen de huurgelden bij LMNP onder de fiscale categorie van de Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC, winst uit industriële en commerciële activiteiten).

Investeren in LMNP: micro-BIC of reële kosten?

Op de verhuurmarkt van leegstaande logies heeft U de keuze tussen het zogenaamde regime ‘micro-foncier’ (om te kunnen genieten van een forfaitaire belastingvermindering van 30% op de geïnde bedragen), en het reëel regime dat U toelaat om bepaalde kosten in aftrek te brengen.

Bij LMNP gaat het ook zo in zijn werk: U kan kiezen tussen de volgende twee fiscale regimes:

 • Het regime micro-BIC: forfaitair ‘abattement’ (korting) van 50%. Ingeval van de verhuur van gastenverblijven en toeristische residenties is die 71%;
 • Het reëel regime: aftrek van de kosten nodig om de gemeubelde eigendom te exploiteren (bijvoorbeeld interesten op een lening, belastingen of taksen, verzekeringen, kosten van mede-eigendom, onderhoud, enz.), en afschrijvingen.

In beide gevallen wordt de korting toegepast op de bruto aangegeven huurinkomsten.

In het merendeel van de gevallen is het reële regime interessanter, maar het vereist een striktere boekhouding en eventueel zelfs de noodzaak om een accountant aan te spreken om uw fiscaliteit te optimaliseren.

Drempelwaarden voor micro-BIC en reëel regime in LMNP

Bij gemeubeld verhuur is het regime micro-BIC van rechtswege van toepassing als de drempel van 72.600 euro jaarlijks aangegeven huurinkomsten niet wordt overschreden (dit bedrag bedraagt 176.200 euro voor een toeristische residentie). Maar aangezien het statuut LMNP een drempel van 23.000 euro oplegt, zullen die bedragen in dat geval zelfs niet van toepassing zijn. Bijgevolg is de keuze voor het reëel regime in LMNP een persoonlijke keuze.

Goed om weten: Als U kiest voor het reëel regime, dan moet U daarvoor een aanvraag doen vóór de eerste februari van het lopende jaar, en in dat regime blijven voor minstens vier jaar.
tierra mallorca rgJ1J8SDEAY unsplash

Voorwaarden om te kunnen genieten van het statuut LMNP

Behalve de voorwaarden die we al vermeldden (binnen de 23.000 euro aan jaarlijkse huurinkomsten blijven, en van het huurinkomen geen hoofdinkomen maken voor het gezin), bestaan er nog een aantal randvoorwaarden voor LMNP.

Formaliteiten nodig om te kunnen investeren in LMNP

Om het statuut van LMNP te verkrijgen moet U:

 1. Het formulier P0i op de overheidssite invullen
 2. Het ingevulde formulier ondertekenen en doorsturen naar de Griffie van de Rechtbank van Koophandel
 3. U zal een SIRET-registratienummer ontvangen om uw activiteit te beginnen als LMNP
 4. Als uw vastgoed al verhuurd is, dan heeft U nog 15 dagen de tijd om dit nummer aan te vragen
Wist U dit? Sinds de financiewet van 2020 is de inschrijving in het ‘Registre du Commerce et des Sociétés’ (RCS) niet meer verplicht om het statuut van LMNP te bekomen.

Investeren in LMNP: criteria verbonden aan het logement

Om van het statuut van LMNP te kunnen genieten moet uw vastgoed aan de volgende voorwaarden voldoen:

Welk type vastgoed kan men verhuren in LMNP?

Om uw LMNP-activiteit uit te oefenen kan U investeren in:

 • Om het even welk gemeubeld appartement of huis, zolang de vereiste fatsoensnormen worden gerespecteerd;
 • Hotelresidenties en toeristische residenties;
 • Bejaardentehuizen;
 • Service residenties (voor zakenreizigers, studenten, bejaarden of toeristen);
 • Gastenverblijven en landelijke vakantieverblijven (‘gîtes’).
Wat is een service residentie? Service residenties voorzien in logement bestemd voor een specifiek doelpubliek en omvatten verschillende soorten aangepaste diensten (maaltijden, wasserij, poetsdienst, professionele uitrusting, medische verzorging, enz.). Investeren in een verhuurbare toeristische residentie is een pluspunt. De comfortbeleving voor de huurder is een niet te verwaarlozen voordeel, naast de voordelen die U geniet als LMNP.

Voordelen van LMNP

Fiscale voordelen van LMNP

 • U kiest voor de eenvoud van de micro-BIC. In dit geval zal de fiscale korting misschien minder groot zijn dan in geval van reëel regime, maar U zal maar belast worden op de helft van uw huurinkomsten(ter vergelijking: 30% bij leegstaande huur). Bovendien liggen de huurprijzen bij gemeubeld vastgoed veel hoger, wat een dubbel voordeel oplevert!
 • U kiest voor het regime van de reële kosten. U kan gemakkelijk tot een nul-belasting komen door de kosten die U aan het logement besteedt in te brengen. Bovendien kan U de afschrijving van het vastgoed en het meubilair aftrekken van de jaarlijkse inkomsten. De afschrijving komt overeen met de waardevermindering van een (on)roerend goed doorheen de tijd, door het te gebruiken.
Goed om weten: Afschrijvingen zullen uw globaal inkomen niet verminderen maar wel uw belastbare basis voor het jaar, met betrekking tot de huurgelden. Als er een surplus is boven de toegelaten limiet, dan kan U dit onbeperkt in de tijd overdragen naar volgende jaren.

Bijgevolg is het belangrijkste voordeel van het statuut van LMNP de mogelijkheid die U geboden wordt om een complementair inkomen te genereren dat op de lange termijn nog eens van een gedeeltelijke belastingvermindering geniet.

De financiële voordelen van het statuut LMNP

 • U kan lenen zonder inbreng bij een investering in LMNP

Zoals bij elke investering op de huurmarkt kan U gemakkelijk beroep doen op een banklening als uw project onder LMNP valt. In tegenstelling tot bij de financiering van een hoofdverblijf, zijn bij LMNP de financiële instellingen meer soepel, en financieren ze zelfs tot 110% van het project(dit komt zowat overeen met de prijs van het logement, de notariskosten, en de financieringskosten), zonder dat U eigen middelen hoeft in te brengen.

Daarom raden we U ten zeerste aan om contact op te nemen met uw bank om uw investeringsproject in LMNP te financieren, temeer omdat de interesten fiscaal aftrekbaar zijn van de huurinkomsten!

 • Service residenties zijn volop aan het groeien

Behalve het gemak vanuit het standpunt van beheer, bestaat er ook een belangrijk financieel voordeel om te investeren in service residenties. Deze residenties beantwoorden aan een sterke, duurzame vraag vanwege de bevolking. De behoeften van studenten, bejaarden en toeristen behoren tot economische sectoren in volle expansie Aan huurders zal het U alvast niet ontbreken.

Als U bovendien in een toeristische residentie investeert, zal U onder bepaalde voorwaarden duizenden euro’s kunnen besparen dankzij recuperatie van de BTW op de aankoopprijs. Aarzel niet ons aanbod aan investeringsmogelijkheden in toeristische residenties onder LMNP te raadplegen.

Heeft U een investeringsproject in LMNP? Laat U begeleiden door experten bij uw project! Wij vinden voor U het vastgoed dat past bij uw project. Voor meer informatie en raad over investeren in LMNP, contacteer ons!

Wil je meer informatie?

Aarzel niet om het contactformulier in te vullen, wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

Gidsen die ook voor u van belang kunnen zijn