Alles over uw investering in een toeristische residentie onder LMNP

De verhuurmarkt van gemeubelde toeristische residenties doet het erg goed de laatste jaren, vooral voor investeerders. We zetten de redenen op een rijtje:

een rendabel huurinkomen, fiscale voordelen voor Franse belastingplichtigen, en gemakkelijke beheerbaarheid: deze serviceresidenties hebben alles om uw hart te stelen.

Stelt U zich nog de vraag of het investeringsregime LMNP (Loueur en Meublé Non Professionnel) wel iets voor U is?

Focus op de voorwaarden en voordelen van een LMNP investering in een toeristische residentie.

Goed om weten: De fiscale voordelen vermeld in dit artikel zijn voorbehouden aan belastingplichtigen met een fiscale woonplaats in Frankrijk.

Ter herinnering: wat is een toeristische residentie?

Wat betreft fiscaliteit gaat het om een serviceresidentie

Informeer U goed vooraleer U zich waagt aan een investering in een toeristische residentie onder het regime LMNP. Vooreerst moet de woning die U van plan bent te kopen voldoen aan de criteria voor service residenties, zoals bepaald door de fiscus.

Een service residentie bestaat uit een groep gemeubelde logies (‘instapklaar’) die door een beheerder verhuurd worden aan een bepaalde doelgroep (typisch senioren, toeristen, en studenten).

De residentie moet aan haar cliënteel minstens 3 van de volgende 4 gangbare diensten verlenen: poetsdienst, voorziening van linnen, onthaal en ontbijtservice. De residentie omvat ook gemeenschappelijke ruimten en privé logies die gemeubeld verhuurd worden.

Toeristische residenties worden beheerd door een exploitant

Als U investeert in een toeristische residentie om te genieten van de voordelen van het statuut van LMNP, dan zal U een handelshuurcontract met de exploitant moeten ondertekenen voor de duur van minimum 9 jaar. Deze professional zal dan fungeren als tussenpartij en zal het gemeubelde logies aan zijn klanten verhuren en U het huurgeld storten.

Goed om weten: De toeristische residentie is helemaal bedoeld voor een cliënteel die er geen vaste woonplaats heeft. Het gaat om korte-termijnverhuur, wat valt onder het regime van seizoenverhuur (maximaal 90 achtereenvolgende dagen).
les jardins dazur façade

Het statuut LMNP voor een toeristische residentie

Fiscale voorwaarden om van het statuut te kunnen genieten

Het statuut van Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) wordt toegekend aan particulieren die een gemeubelde huisvesting verhuren en waarvan de huurinkomsten jaarlijks maximaal 23.000 eurobedragen of maximaal 50% van het gezinsinkomen.

Boven deze bedragen zal het statuut van Loueur Professionnel Professionnel (LMP) toegekend worden.

Goed om weten: Inkomsten uit de verhuur van gemeubeld onroerend goed worden geklasseerd in de categorie van de zogenaamde ‘bénéfices industriels et commerciaux’ (BIC) (industriële/commerciële winst). Huurgelden voor ongemeubeld onroerend goed vallen onder de categorie van inkomsten uit onroerende goederen.

Toeristische residenties die in aanmerking komen voor LMNP

Om in aanmerking te komen voor LMNP moet het onroerend goed dat zal verhuurd worden als toeristische residentie:

recha oktaviani h2aDKwigQeA unsplash

Voordelen van LMNP voor een toeristische residentie

Voordelen van LMNP voor een toeristische residentie

Vermijd belastingen op uw huurgelden door te genieten van het zogenaamde reëel regime

Dank zij het statuut van LMNP kan U kiezen voor het reëel regime: in dat geval zal U de mogelijkheid hebben om van uw huurgelden alle kosten verbonden aan de exploitatie van het onroerend goed af te trekken.

Bovendien kan U jaarlijks een fictieve som van uw inkomsten aftrekken die overeenkomt met de waardevermindering van het onroerend goed en de meubels: dit is het voordeel van aftrekbare afschrijvingskosten bij LMNP.

Daarom raden we U aan een boekhouder ter hand te nemen zodat U kan genieten van alle opportuniteiten van dit regime. Op die manier kan U tot een totale fiscale ontlasting komen van alle ontvangen huurgelden (in het merendeel van de gevallen)!

Wat betreft afschrijvingen in het regime LMNP: Als het bedrag van uw afschrijvingen gedurende een fiscaal jaar hoger is dan de som van uw huurgelden, dan kan U dit bedrag niet aftrekken van uw globaal inkomen U kan echter onbeperkt in de tijd ‘te veel’ ontvangengelden naar toekomstige jaren (laten) boeken. • Bewaar goed alle ondersteunende documenten en aankoopfacturen van eventuele werken en toebehoren: niet alleen voor uw boekhouder, maar ook om voor te leggen ingeval van een controle door de fiscus.

Micro-BIC voor een toeristische residentie onder LMNP: eenvoudig en rendabel!

Als U kiest voor het regime micro-BIC bij LMNP, dan kan U genieten van twee belangrijke fiscale voordelen:

  • Een vereenvoudigde aangifte van uw inkomsten: U heeft geen boekhouder nodig, U geniet van een vastgelegd forfait dat gelijk is voor iedereen! Een forfaitaire aftrek of ‘abattement’ zal toegepast worden op uw aangegeven huurgelden (in tegenstelling tot het reëel regime, waar U nauwkeurig alle uitgaven verbonden aan de exploitatie van het onroerend goed moet bijhouden)
  • Een forfaitaire aftrek van 71% voor een toeristische residentie: dit betekent dat U slechts voor 29% zal belast worden op uw huurinkomsten! Dit is een enorm voordeel als U investeert in een gemeubelde toeristische residentie. Bij niet-gemeubelde verhuur bedraagt de aftrek slechts 30%, en bij normale verhuur (als het niet gaat om een toeristische residentie) is het maar 50%.

Dit dubbel voordeel doet de mensen vaak beslissen in een toeristische residentie te investeren, omdat die aan de basis aan een veel lagere fiscaliteit onderworpen is, zelfs zonder ingewikkelde boekhouding!

Als U wenst te genieten van dergelijke fiscale voordelen, loont het de moeite om een kijkje te nemen naar al onze investeringsprojecten in toeristische residenties.

Tresors dOpale alentours 033

Financiële voordelen van een investering in een toeristische residentie onder LMNP

Het beheer van de verhuur wordt gedelegeerd aan een professional

Vergeet de eindeloze zoektochten naar huurders, de bezoeken, de inventaris, de ‘huurvakanties’, en wanbetalers… Bij een toeristische residentie (in tegenstelling tot bij de verhuur van een niet gemeubeld onroerend goed), zal U zich niet moeten bezighouden met dergelijke bekommernissen.

Bovendien geniet de sector van de toeristische residenties van een door investeerders fel geapprecieerde populariteit. Dit komt doordat de huurprijzen van bemeubelde toeristische residenties hoger ligt dan klassieke huurprijzen van niet bemeubelde woningen.

Voor een toeristische residentie is het mogelijk te lenen zonder persoonlijke inbreng

Zoals voor elke investering kan U beslissen beroep te doen op een banklening. Uw financiële instelling zal U een lening zonder persoonlijke inbreng toestaan Dit wil zeggen dat uw lening zowel het onroerend goed zelf, als de parallelle kosten (notaris, garantie…) omvat, zonder dat U ook maar één eurocent van uw persoonlijk spaargeld in uw project hoeft te pompen.

Het is sterk aan te raden beroep te doen op een banklening voor een investering van het type LMNP, omdat de interesten voor de aflossing van uw fiscaal boekjaar in rekening kunnen gebracht worden als kosten (reëel regime).

Schenk uzelf een belastingvrijstelling op een aanvullend inkomen

Als U beslist uw investering met eigen middelen te financieren, zal U het waarderen om eenaanvullend inkomen te hebben dat heel weinig of niet belast wordt.

Anderzijds kan U ook vooruitblikken naar het moment dat U (bijna) aan het einde van uw carrière zal gekomen zijn en beseft dat U bij uw pensioen waarschijnlijk een deel minder inkomsten zal hebben Op dat moment zullen de huurinkomsten van uw gemeubeld vastgoed een aanzienlijk aanvullend inkomen voorzien met dan nog eens een interessant belastingregime.

Recuperatie van de BTW voor een investering in nieuwbouw

Als U investeert in nieuwbouw bij een toeristische residentie, dan zal U de BTW op de aankoopprijs kunnen terugvorderen. De prijs die U betaalt aan de bouwpromotor omvat een taks van 20%, die U binnen de zes maanden kan terugkrijgen.

Om daarvan te kunnen genieten moet U wel voldoen aan een aantal criteria vooropgesteld door de Franse staat, binnen het systeem van de investering in gemeubeld vastgoed dat te huur wordt aangeboden.

Als U de BTW op uw investering in een toeristische residentie wil recupereren, dan moet U het vastgoed minstens 20 jaar in uw bezit houden, en dan valt U onder het (fiscaal) statuut van ‘para-hotelier’.

Wil je meer informatie?

Aarzel niet om het contactformulier in te vullen, wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden

Gidsen die ook voor u van belang kunnen zijn