De bouwwerken van La Cote Sauvage starten weldra!

Ondanks de coronacrisis in Frankrijk en de ongunstige weersomstandigheden zijn wij er toch in geslaagd op koers te blijven met een aanvankelijke bouwtijd van 18 maanden.

Het GFA-dossier(bankgarantie) wordt momenteel ondertekend en garandeert dat de bouw hoe dan ook zal worden uitgevoerd.

De graafwerken zijn begonnen. In februari worden de kranen geinstalleerd.

De aktes zullen verlijden midden februari-maart.

Vanuit ecologische overwegingen wordt het waterretentiebekken aangelegd om de oorspronkelijke biotoop van de diersoorten die er leven zo veel mogelijk in stand te houden.

Laatste opportuniteiten om te kopen in la Côte Sauvage!